Sau năm 2015, Việt Nam mới có 4G?

Sau năm 2015, Việt Nam mới có 4G?

Quan điểm của Cục Tần số Vô tuyến điện tại Hội nghị Vô tuyến châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 13 (AWG-13) là chưa nên triển khai 4G ở thời điểm hiện tại, khi mà số lượng và lưu lượng sử dụng 3G ở Việt Nam còn thấp.

Xem thêm