Xem chỉ tay, đoán tính cách con người

Xem chỉ tay, đoán tính cách con người

Đường chỉ tay trên cùng của bàn tay – hay còn gọi là “heart line” cũng thể hiện khá nhiều về tính cách của một người. Nhìn chung, chúng thường được chia thành 4 loại, mỗi loại đại diện cho...

Xem thêm