Có những ngày thật dài...

Có những ngày thật dài...

Có những ngày dài cô cứ mân mê với những nỗi buồn không thể gọi thành tên. Cứ ngỡ cuộc sống sẽ đáp trả lại những gì cô xứng đáng được nhận,...

Xem thêm