Tại sao cứ phải cô đơn?

Tại sao cứ phải cô đơn?

Cô đơn ư? Đơn giản lắm! Đó là khi bạn cảm thấy chỉ có một mình. Là khi cảm thấy mọi thứ nhàm chán và mình như không khí mà không ai...

Xem thêm  
Thích một người là khi...

Thích một người là khi...

Thích một người là khi nhớ nhung cũng chẳng dám thừa nhận, mọi thứ chỉ như những đốm lửa nhỏ nhen nhóm âm ỉ cháy trong lòng. Thích một người là khi...

Xem thêm  
Chia tay là...

Chia tay là...

Là ngồi giữa trốn đông người nhưng lòng quạnh vắng. Là có rất nhiều người bên cạnh mà vẫn thấy cô đơn... Là vẫn yêu, vẫn nhớ....nhớ...

Xem thêm