Em tổn thương đủ rồi...

Em tổn thương đủ rồi...

Em tổn thương đủ rồi... Em lại trở về với cô đơn và bình lặng nơi đây, về với nơi mà em thu mình lại đến chán chường để gặm nhấm nó. Em...

Xem thêm  
Tôi có đang yêu hay không?

Tôi có đang yêu hay không?

Tôi có đang yêu hay không? Nhưng dường như tôi cảm thấy mình vẫn đặt những mục tiêu khác trong cuộc sống cao hơn anh thì phải: tôi không vì anh mà bỏ...

Xem thêm  
Người tình năm trăm

Người tình năm trăm

Người tình năm trăm Bạn nàng vẫn đùa người ta có người tình trăm năm còn nàng có người tình năm trăm... bởi câu chuyện 500 ngàn đồng đó là có...

Xem thêm