Ra đi là để trở về...

Ra đi là để trở về...

Ra đi là để trở về... Những chuyến phiêu lưu dù có dài đến đâu thì cũng phải kết thúc. Hành trình cuối cùng bao giờ cũng là tìm về một vòng tay...

Xem thêm  
Cảm ơn mày nhé, bạn thân!

Cảm ơn mày nhé, bạn thân!

Cảm ơn mày nhé, bạn thân! Chỉ duy nhất cô ấy biết tôi cần cô ấy. Chỉ duy nhất cô ấy nhẫn nại trong suốt nhiều năm qua để đến bên cạnh nghe...

Xem thêm