Ba à! Hôm nay, con ổn

Ba à! Hôm nay, con ổn

Ba từng úp mở rất nhiều lần về những cung bậc thăng trầm con sẽ phải trải qua trong đời. Thế nhưng đó là số phận, ai rồi cũng sẽ đi qua nên con phải chấp nhận.

Xem thêm