4 smartphone đắt nhất Việt Nam

4 smartphone đắt nhất Việt Nam

Tag Heure Link Exclusive được định giá hơn nửa tỷ đồng tương đương với một chiếc ôtô trong khi mẫu Android tới từ Vertu, Signature Touch, đắt ngang 10 chiếc iPhone 6s.

Xem thêm