Một ngày đi chợ: Ma trận niềm tin

Một ngày đi chợ: Ma trận niềm tin

Mỗi người tiêu dùng đều có cách lựa chọn thực phẩm khác nhau, người mua ngoài chợ, người vào siêu thị… nhưng trong thời điểm này, niềm tin của họ vào thực phẩm dường như đang bị sói mòn khủng khiếp.

Xem thêm