Dùng iPad để làm bánh

Dùng iPad để làm bánh

Hệ thống cơ khí được điều khiển thông qua chiếc iPad cho phép tự động làm ra những chiếc bánh có hình thù hoặc chữ theo chương trình cài đặt sẵn. 

Xem thêm