Con ân hận lắm Cha à...

Con ân hận lắm Cha à...

Khoảng thời gian qua, tôi thấy mình thật vô dụng... Cha tôi mới mất, lòng tôi chẳng thể nào yên được với bao suy tư, hối hận mà tôi chưa được nói...

Xem thêm  
Xa mặt thì cách lòng

Xa mặt thì cách lòng

Xa mặt thì cách lòng. Nhạt theo thời gian Chúng mình xa nhau như thế nào vậy anh....Là tại em, tại anh hay tại khoảng cách cố tình đưa đẩy cả hai trái tim...

Xem thêm