Cứ đi rồi sẽ đến!

Cứ đi rồi sẽ đến!

Hà Nội bắt đầu đón những cơn mưa khó chịu, đã bước vào cái mùa mưa triền miên kéo dài từng ngày không ngớt kèm cái lạnh đến khô người của gió...

Xem thêm  
Mùa đông này không có nhau...

Mùa đông này không có nhau...

Mưa lại giăng khắp lối chắc có lẽ đông lại về. Không hiểu sao mình vừa thích mùa đông nhưng lại rất ghét mùa đông. Bởi cái lạnh của mùa đông đem...

Xem thêm  
Vô duyên, vô cả phận...

Vô duyên, vô cả phận...

Đã rất nhiều lần em kìm lòng không đặng muốn chạy đến bên anh, mặc kệ tất cả muốn nói yêu anh, thương anh.... Nhưng em biết kết quả và biết người...

Xem thêm