Truyện ngắn: Cầu

Truyện ngắn: Cầu

Truyện ngắn: Cầu Mỗi một cơn gió thổi qua lại cuốn đi vài chiếc lá từ lùm cây um tùm mọc trên vách đá. Có chiếc xuôi theo chiều gió, nhảy múa giữa...

Xem thêm