Sự thật phũ phàng...

Sự thật phũ phàng...

Cô và anh đến với nhau khi cô vừa mới chân ướt chân ráo ra trường, đang mải miết và bải hoải với công cuộc tìm kiếm việc làm, hi vọng bám trụ để rồi...

Xem thêm