Những điểm mới trên iPhone 3GS 2012

Những điểm mới trên iPhone 3GS 2012

Hệ điều hành iOS 5.1 là điểm sáng nổi bật của iPhone 3GS 8 GB phiên bản 2012. Hệ điều hành này cho phép người dùng có được trải nghiệm mới và nhiều tiện ích hơn với các ứng dụng trên iPhone.

Xem thêm