Vòng thông báo nhiều màu sắc Smart Glow

Vòng thông báo nhiều màu sắc Smart Glow

Tính năng thông báo thông qua vòng sáng đèn LED nhiều màu sắc vừa xuất hiện thông qua hình ảnh báo chí của chiếc smartphone Galaxy J2 (2016) sắp ra mắt, dù thiết kế xấu hơn so với rò rỉ trước đó.

Xem thêm