Canon S90 và G11 so găng

Canon S90 và G11 so găng

Hai mẫu máy này sở hữu những đặc tính kỹ thuật tương đương, nhưng lại thiết kế khác nhau do đáp ứng nhu cầu thị trường riêng biệt.

Xem thêm  
Firmware mới cho Leica D-Lux 4

Firmware mới cho Leica D-Lux 4

Firmware mới sẽ bỏ sung một số tính năng cho D-Lux 4, như tùy chọn chụp ảnh vuông tỷ lệ 1:1, bù cân bằng trắng, báo quá sáng trong chế độ xem lại ảnh.

Xem thêm