Không cấm khách lên boong tàu ở Hạ Long

Không cấm khách lên boong tàu ở Hạ Long

Giới chức tỉnh Quảng Ninh khẳng định du khách được phép lên boong tàu ngắm vịnh Hạ Long dưới sự tổ chức an toàn và hợp lý, không có chuyện cấm khách lên boong như hiểu nhầm của một số chủ tàu trước đó. 

Xem thêm