Tăng Thanh Hà ăn mặc dần nhàm chán?

Tăng Thanh Hà ăn mặc dần nhàm chán?

Lặp đi lặp lại một hình ảnh đôi khi lại là điều khiến bạn trở nên nhàm chán và thiếu sự sáng tạo, nhất là với một người được tôn vinh là một biểu tượng mặc đẹp như Tăng Thanh Hà.

Xem thêm