Asus không loại trừ khả năng mua lại HTC

Asus không loại trừ khả năng mua lại HTC

Trong hoàn cảnh giá cổ phiếu của HTC giảm tới 20% thì mọi thứ đều có thể xảy ra. Asus, trong một thông báo được phát đi vào thứ 6 vừa rồi không loại trì khả năng mua lại nhà sản xuất smartphone...

Xem thêm