Bản iOS 8 Beta 5 có gì mới?

Bản iOS 8 Beta 5 có gì mới?

Bản iOS 8 Beta 5 đã được Apple cho ra lò dành cho lập trình viên. Cũng như những bản Beta trước, iOS 8 Beta 5 vẫn còn đang được hoàn thiện và có nhiều thay đổi nhỏ trong giao diện cũng như các ứng dụng...

Xem thêm