Phím tắt cho BlackBerry

Phím tắt cho BlackBerry

Không chỉ cho phép mở nhanh các ứng dụng, các phím tắt của BlackBerry còn hỗ trợ người dùng mở các tính năng phụ phía trong.

Xem thêm