iPhone 3GS chỉ còn 97 USD

iPhone 3GS chỉ còn 97 USD

Wal-Mart, nhà bán lẻ lớn nhất thế giới đã hạ giá bán chiếc iPhone 3GS bản 16GB còn 97 USD từ hôm nay, động thái được xem là "xả hàng" chờ iPhone 4G.

Xem thêm