Di động Windows Mobile hai SIM

Di động Windows Mobile hai SIM

Gigabyte GSmart S1205 là chiếc di động chạy Windows Mobile 6.5 với cấu hình vừa phải, máy chạy hai SIM và xuất hiện trên thị trường xách tay ở Việt Nam.

Xem thêm