Những kẻ yêu nghiêm túc...

Những kẻ yêu nghiêm túc...

Có khi nào bạn như tôi, chẳng dám thay lòng đổi dạ dù ai đó có thua kém người ngoài ra sao, chia tay cũng chờ người ta mở lời trước. Cứ thế, chỉ biết...

Xem thêm  
Là vì ta thương nhau...

Là vì ta thương nhau...

Người ta yêu nhau bắt đầu bằng thích nhau, chúng ta thương nhau cũng bắt đầu từ thích nhau. Người ta yêu nhau thì hẳn sẽ thương nhau nhưng không ai dám khẳng...

Xem thêm