Nếu mình có con gái...

Nếu mình có con gái...

Nếu mình có con gái... Nếu mình có con gái, mình sẽ dắt nó đi du lịch từ nhỏ, để xoá đi định kiến. "Đi cho biết đó biết đây. Ở nhà với mẹ...

Xem thêm  
Đơn phương là cô đơn...

Đơn phương là cô đơn...

Đơn phương là cô đơn... Bản thân lại hay khờ dại theo kiểu, ngồi hàng giờ trước cái máy tính, chờ nick của một người, cứ sáng rồi tối, tối...

Xem thêm  
Em sợ lấy chồng lắm...

Em sợ lấy chồng lắm...

Em sợ lấy chồng lắm... Em chẳng thích đánh cược với tuổi trẻ, vì mất mát đau thương chắc chắn lớn hơn hạnh phúc em sẽ có. Em cũng chẳng có dũng...

Xem thêm