Yêu đi! Đừng ngại!

Yêu đi! Đừng ngại!

Yêu đi! Đừng ngại! Yêu theo cách của bạn đi các cô gái! Có thể sẽ có hạnh phúc, sẽ có tổn thương nhưng quan trọng mình không bao giờ hối hận vì...

Xem thêm