Khả Trang kể chuyện từng làm mũi hỏng

Khả Trang kể chuyện từng làm mũi hỏng

Khả Trang kể lại: “Khi tôi muốn làm lại mũi, lúc đó các bác sỹ đều từ chối phẫu thuật cho tôi vì biến chứng khá nặng. Liên hệ với bác sỹ cũ từng phẫu thuật cho tôi thì người ta rũ bỏ trách nhiệm”.

Xem thêm