HTC HD2 - smartphone đa nền tảng

HTC HD2 - smartphone đa nền tảng

Nếu không tính những đời Android đầu tiên, HTC HD2 đã chạy được tổng cộng 5 thế hệ Android là Elcair 2.1, Froyo 2.2, Gingerbread 2.3, Honeycomb 3.0 và mới đây nhất là Ice Cream Sandwich 4.0.

Xem thêm