Sắc sen trên Q-mobile T38

Sắc sen trên Q-mobile T38

Q-mobile T38 có màn hình chính là hình ảnh hồ sen động và nắp lưng được thiết kế hình hoa sen trẻ trung, mang đậm chất văn hóa Việt.

Xem thêm