Laptop tăng giá nhẹ

Laptop tăng giá nhẹ

Giá một số mẫu laptop mới tăng từ một đến 1,5% giá trị máy so với tháng trước, trong khi các mẫu dưới 10 triệu đồng thì giữ nguyên giá.

Xem thêm