Hạt sen đã vào mùa!

Hạt sen đã vào mùa!

Hiện tại, ở các chợ, rất nhiều thiểu thương bắt đầu bày bán hạt sen tươi đã bóc vỏ với giá khoảng 120.000 đồng/kg.

Xem thêm