Chia tay là hết...

Chia tay là hết...

Chia tay là hết... Yêu nhau là thế, chia tay cái là hết, anh không còn lo lắng cho tôi những lần ốm mệt, không còn những tin nhắn lúc anh ngủ dậy, cũng...

Xem thêm