Glen – sọc kẻ nam tính từ Scotland

Glen – sọc kẻ nam tính từ Scotland

(HOCHOIMOINGAY.com) – Sọc màu glen là một loại sọc vải bắt nguồn từ Scotland vào thế kỷ 19, làm từ len với các đường carô lớn nhỏ tùy mẫu thiết kế.Sọc màu này thường được...

Xem thêm