Tạo bộ cài Mac OS X trên máy tính Windows

Tạo bộ cài Mac OS X trên máy tính Windows

Bạn có thể tạo bộ cài Mac OS X trên máy tính Windows dễ dàng với phần mềm hỗ trợ mang tên TransMac. Trước đây để tạo bộ cài Mac OS X, người dùng thường phải sử dụng máy tính Mac. Giờ đây bạn...

Xem thêm