Thăm nhà 3 danh hài đất Bắc

Thăm nhà 3 danh hài đất Bắc

Nhà riêng của Xuân Hinh mang hơi hướng cổ điển, Chí Trung dành tình yêu đặc biệt cho những món đồ cổ còn Quang Thắng lại có sở thích chơi chim cảnh và sưu tầm rượu.

Xem thêm