Những smatphone 2 SIM cao cấp

Những smatphone 2 SIM cao cấp

Từng được coi là trang bị chỉ có trên những điện thoại giá thấp, nhưng tính năng 2 SIM dần được các hãng đem lên cả smartphone đắt tiền và cao cấp.

Xem thêm