Đã bao giờ anh sợ mất em?

Đã bao giờ anh sợ mất em?

Đã bao giờ anh cảm thấy lo lắng khi có chuyện gì xảy ra với em chưa? Đã bao giờ anh cảm thấy nhớ em khi hôm nay điện thoại anh không còn nhận được tin...

Xem thêm  
Dòng tin nhắn của chồng...

Dòng tin nhắn của chồng...

Nghe tiếng chuông cổng, mẹ chồng Thư vội vã chạy mở cổng, quên cả việc xỏ dép. Cổng mở, Thư phi tọt chiếc xe máy vào bên trong, quên cả việc chào mẹ chồng,...

Xem thêm