Da người Hàn đẹp nhờ uống vitamin C?

Da người Hàn đẹp nhờ uống vitamin C?

Vitamin C cấu tạo da gồm 3 lớp: thượng bì, trung bì và hạ bì. Thượng bì là lớp ngoài cùng của da, gồm có 4 lớp chính: tính từ ngoài vào trong là lớp tế bào sừng, lớp hạt, lớp gai, lớp đáy....

Xem thêm