Ra đi là để trở về...

Ra đi là để trở về...

Ra đi là để trở về... Những chuyến phiêu lưu dù có dài đến đâu thì cũng phải kết thúc. Hành trình cuối cùng bao giờ cũng là tìm về một vòng tay...

Xem thêm