Chuyện ít biết về nhà sưu tầm bảo vật Trần Hồng Anh của Lâm Mộc Bảo

Chuyện ít biết về nhà sưu tầm bảo vật Trần Hồng Anh của Lâm Mộc Bảo

“Sống để sưu tầm, để mang những bảo vật hiếm có, đáng giá về cả tinh thần lẫn vật chất cho những người biết trân quý bảo vật, đó là niềm đam mê của tôi.” Đó là chia sẻ đầy năng lượng mà tôi được nghe từ một nhà sưu tầm và nghiên cứu về các nền văn hóa. Câu nói đã thể hiện đam mê cháy bỏng của anh với lẽ sống của mình.

Xem thêm