HTC EVO 3D vs. Sensation

HTC EVO 3D vs. Sensation

Sensation là mẫu smartphone mạnh mẽ nhất của HTC hiện tại ở Việt Nam, trong khi EVO 3D sắp bán lại sở hữu hai camera mặt sau và màn hình xem 3D không cần kính.

Xem thêm