Smartphone có cổng HDMI

Smartphone có cổng HDMI

Hãng điện thoại Việt mobiistar cho ra mắt smartphone touch KEM 452 HDMI có cổng HDMI đầu tiên tại Việt Nam. Sản phẩm này có khả năng “biến” một chiếc TV thông thường thành một SmartTV.

Xem thêm