Nghĩ như tin tặc để chống tin tặc

Nghĩ như tin tặc để chống tin tặc

Các chuyên gia bảo mật đều nhận định rằng không có dữ liệu hay hệ thống của đại công ty nào trên thế giới không bị tin tặc xâm nhập và thông thường phải mất 3 đến 4 tháng mới phát hiện.

Xem thêm