So sánh Nikon D610 và D600

So sánh Nikon D610 và D600

Nikon D610 phía trước và D600 phía sau.  Nếu không nhìn vào logo tên máy, khá khó để phân biệt hai sản phẩm. D610 phía dưới có thêm phần...

Xem thêm