Bài 7: Tướng đàn bà khắc chồng

Bài 7: Tướng đàn bà khắc chồng

Ngoài ra, khi luận đoán về hình khắc của đàn bà đối với chồng, ta còn cần phải đặc biệt chú ý đến chính bản thân người chồng nữa. Nếu toàn thể bộ vị của người chồng tốt đẹp, nhất...

Xem thêm  
Xem chỉ tay, đoán tính cách con người

Xem chỉ tay, đoán tính cách con người

Đường chỉ tay trên cùng của bàn tay – hay còn gọi là “heart line” cũng thể hiện khá nhiều về tính cách của một người. Nhìn chung, chúng thường được chia thành 4 loại, mỗi loại đại diện cho...

Xem thêm