Password an toàn với file Word 2013

Password an toàn với file Word 2013

Để ngăn không cho người khác xem và chỉnh sửa văn bản tạo bởi Word 2013, bạn có thể đặt mật khẩu bảo vệ file. Bạn vào menu FILE > Info > nhấn biểu tượng Protect Document > chọn mục Encrypt with Password....

Xem thêm  
Excel, Word online công cụ quá hữu ích

Excel, Word online công cụ quá hữu ích

Thời đại công nghệ hiện nay, cái gì cũng được đưa lên mây nên những công cụ soạn thảo cũng không phải là ngoại lệ. Tuy tính năng không đa dạng như những phần mềm trong bộ Office được cài đặt...

Xem thêm