Ưu đãi 50% từ IVY moda

Ưu đãi 50% từ IVY moda

Sự kiện "Final Sale" của IVY moda bước sang giai đoạn mới khi thương hiệu tổ chức ưu đãi 50% sản phẩm. Chương trình áp dụng từ ngày 8/8.

Xem thêm