Nội dung
Cảnh sắc thiên nhiên khi thu về ở Trung Quốc mơ màng và choáng ngợp.
1. Núi Hoàng Sơn, An Huy

Sắc thu lộng lẫy ở trung quốc
Sắc thu lộng lẫy ở trung quốc
2. Bãi biển đỏ, Bàn Cẩm, Liêu Ninh

Sắc thu lộng lẫy ở trung quốc
Sắc thu lộng lẫy ở trung quốc
3. Khu bảo tồn thiên nhiên Đạo Thành, Á Định

Sắc thu lộng lẫy ở trung quốc
4. Hồ Kanas, khu tự trị Tân Cương

Sắc thu lộng lẫy ở trung quốc
Sắc thu lộng lẫy ở trung quốc
5. Huyện Hạ Phổ, Phúc Kiến

Sắc thu lộng lẫy ở trung quốc
Sắc thu lộng lẫy ở trung quốc
6. Thung lũng Cửu Trại Câu, Tứ Xuyên

Sắc thu lộng lẫy ở trung quốc
Sắc thu lộng lẫy ở trung quốc
7. Làng cổ Hồng Thôn, An Huy

Sắc thu lộng lẫy ở trung quốc
Sắc thu lộng lẫy ở trung quốc
Sắc thu lộng lẫy ở trung quốc
8. Ruộng bậc thang ở Long Thịnh, Quảng Tây

Sắc thu lộng lẫy ở trung quốc
9. Vùng Ejina Banner, khu tự trị Nội Mông Cổ

Sắc thu lộng lẫy ở trung quốc
10. Vạn Lý Trường Thành

Sắc thu lộng lẫy ở trung quốc
Sắc thu lộng lẫy ở trung quốc

Conan

Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet

Cùng chuyên mục