Phân loại các kiểu khung xe máy

Phân loại các kiểu khung xe máy

Vì các mẫu xe khác nhau có những đòi hỏi riêng về chi phí, sự phức tạp, tỷ lệ phân bổ trọng lượng, độ bền, công suất và tốc độ nên không có thiết kế khung xe lý tưởng nhất định.

Xem thêm